Rekisteriseloste

Sisustusliike LIVE WITH ME asiakasrekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivämäärä 2.5.2013

Rekisterin pitäjä: Sisustusliike LIVE WITH ME

Käkimäentie 60, 33450 Siivikkala

+358 50 439 9575
johanna@livewithme.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
Sisustusliike LIVE WITH ME, Käkimäentie 60, 33450 Siivikkala

+358 50 439 9575
johanna@livewithme.fi

Rekisterin nimi: Sisustusliike LIVE WITH ME asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta Sisustusliike LIVE WITH ME:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. livewithme.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.